Βασίλης Μπαλτζόπουλος

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εμβιομηχανική του μυοσκελετικού συστήματος  και την εμβιομηχανική ανάλυση της κίνησης και του βαδίσματος σε αθλητές αλλά και άτομα με παθήσεις του μυοσκελετικού και του νευρομυικού συστήματος. Εχει επιβλέψει 22 διδακτορικές διατριβές και δημοσίευσε πάνω από 100 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία με παραπάνω από 2000 αναφορές στο ερευνητικό του έργο.

Η χρηματοδότηση του ερευνητικού του έργου (πάνω από 8 εκατομμύρια στερλίνες συνολικά) προέρχεται απο τα κύρια ερευνητικά συμβούλια της Βρεττανίας και της Ευρωπαικής Επιτροπής και έχει διατελέσει μέλος επιτροπών αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι έμπειρος κριτής και μέλος εκδοτικών επιτροπών επιστημονικών περιοδικών Εμβιομηχανικής και έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα διασφάλισης ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς έχει διατελέσει μέλος των επιτροπών αξιολόγησης της έρευνας των Βρεττανικών Πανεπιστημίων. Επίσης έχει διατελέσει μέλος διαφόρων επιστημονικών εταιρειών καθώς και ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του πρώτου διοκητικού συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Εμβιομηχανικής.

Εχει πολύχρονη διδακτική  εμπειρία στον τομέα της Εμβιομηχανικής σε θέματα που σχετίζονται με την λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος , την μέτρηση μυικής δύναμης με ισοκινητικά δυναμόμετρα, τους μηχανισμούς αθλητικών τραυματισμών και τα προγράμματα πρόληψης τραυματισμών αλλά και πτώσεων σε ηλικιωμένους καθώς και σε διάφορα θέματα ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων απο εμβιομηχανικές μετρήσεις και μηχανικής ανάλυσης της κίνησης  και του βαδίσματος.